Lieven Vandersypen

Vandersypen (1)Lieven Vandersypen is professor in de Quantum Nanotechnology aan de TU Delft. Hij leidt een groep die onderzoek doet naar de eigenschappen van qubits in quantum dots. Quantum dots zijn hele kleine bolletjes van haflgeleider materiaal. De beweging van electronen wordt beperkt tot in de dot, waardoor deze bijzondere eigenschappen krijgt. Dankzij deze kwantumeigenschappen kan de dot kwantumtoestanden opslaan. Vandersypen zal tijdens ons symposium praten over zijn onderzoek naar kwantumprocessoren en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Een korte samenvatting: De prachtige van belofte van kwantumcomputers is dat de basale en tegelijk meest onvoorstelbare principes van kwantummechanica, zoals verstrengeling en het effect van de kwantummeting, gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen die nu nog buite ons bereik liggen. Langzaam maar zeker wordt deze belofte werkelijkheid en steeds meer onderzoekers geloven dat het bouwen van een kwantumcomputer op grote schaal mogelijk is. Tijdens deze voordracht zal Vandersypen laten zien hoe de spin van het electron in halfgeleider quantum dots gebruikt wordt om een demonstratie te geven van het principe achter de kwantumcomputer. Hij beschrijft de grootste uitdagingen die nog in het verschiet liggen en de mogelijke oplossingen daarvan. Sinds afgelopen september werkt zijn groep ook samen met het bedrijf Intel, om wetenschappelijke kennis met vooraanstaande techniek te combineren.

Bezoek zijn website